Aromatherapy Collection
Aromatherapy Collection

$40.00

Shankara Essence Lotus Rose
Shankara Essence Lotus Rose

$56.00

Muscle Release Oil
Muscle Release Oil

$25.00

 • 100ml
 • 30ml
 • Hair and Scalp Oil
  Hair and Scalp Oil

  $42.00

  Nourishing Foot Oil
  Nourishing Foot Oil

  $42.00

  Calming Body Oil
  Calming Body Oil

  $20.00

 • 100ml
 • 30ml
 • Soothing Body Oil
  Soothing Body Oil

  $20.00

 • 100ml
 • 30ml
 • Sundarya Body Oil
  Sundarya Body Oil

  $25.00

 • 100 ML
 • 30 ML
 • Harmonizing Oil
  Harmonizing Oil

  $25.00

 • 100ml
 • 30ml
 • Energizing Body Oil
  Energizing Body Oil

  $20.00

 • 100ml
 • 30ml